Rabu, 07 April 2010

lapor : hasil mid-test semester2

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
SMA N 1 WATES
Jalan Terbahsari No. 1 Wates Kulon Progo Telp.77306 Yogyakarta 55611

LAPORAN HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2009\2010


Nama Peserta Didik : ADE GARINTA RAHMAWATI


Kelas/Semester : XI-IS2/2

Nomor Induk           : 9752
                                           
Tahun Pelajaran : 2009/2010
Nama Sekolah         : SMA Negeri 1 Wates  
                 
Program            : Reguler

No      Komponen                        KKM               NILAI       KETERANGAN
A        Mata pelajaran
 1. Agama                                  70                     60
 2. PKn                                      70                     74
 3. Bhs Indonesia                        70                     74
 4. Bhs Inggris                            65                      67
 5. Matematika                           60                      37
 6. Geografi                                67                      75
 7. Ekonomi                                68                      75
 8. Sosiologi                               70                       80
 9. Sejarah                                  70                       50
 10. Seni Budaya                          70                       79
 11. Penjaskes                              70                       80
 12. TIK                                       65                       82
 13. Keterampilan/bhs asing *)      65                       60
B       Muatan lokal **) bhs jawa     70                        71


                                                                                                                      Wates,3 April 2010Orang Tua/ Wali                                                                                             
 peserta didik                                                                                                                                           Wali Kelas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SRIYATI TRIHARTINI,S.P.d
                                                                                                                    NIP.19700823 199702 2 003


Iya !! itu hasil mid-test kemaren !! nilai gua jelek jelek amat yakk! apalagi matematika, masak cuma dapet 37, apalagi agama, remidi pulak!! malu dah !!

apalagi suruh di tandatanganin orang tua lagi. JANGAN HARAP DAH, BAKAL GUA KASIH KERTAS LAKNAT INI SAMA BONYOK GUA!! 

Hemm.....ini buat cambukan buat gua, supaya ujian kenaikan nanti gua bisa dapet nilai lebih dari ini !!!

i know ! i can do better !!  

0 comments: